bezoek Belinda en Laura nov 2019

Waterproject 2018 – 2020: 33 watertanks

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer (NBA) ondersteunt al sinds 2003 projecten in Nepal. Omdat de bewoners van Tobang in  Chepang hills uren moesten lopen over lastige bergpaden om drinkwater te halen hebben wij 33 families in de bergen van Tobang geholpen door voor elke familie een wateropvang tank te bouwen.

Elke watertank vangt 6.000 liter regenwater op en kostte per stuk ongeveer € 1.000. In 2018 zijn wij  actief gestart om voor dit mooie project geld in te zamelen. Om het project behapbaar te houden is de inzameling van het geld en de bouw van de tanks in drie delen van elf tanks opgeknipt. In oktober 2018, na het benefietconcert, was er voldoende opgehaald om te starten met de bouw van de eerste elf watertanks. Dankzij een aantal sponsoren en veel andere particuliere donaties konden we in januari 2019 opdracht geven voor de bouw van de tweede elf watertanks.  Inmiddels zijn alle 33 watertanks gebouwd en ervaren de bewoners hoe fijn het is om school drinkwater dichtbij te hebben.

Bij de bouw van alle tanks hielpen de inwoners mee. Op deze manier kregen zij gelijk uitleg en training over hoe ze om moeten gaan met de tanks en hoe ze deze, op een goede manier, kunnen onderhouden.

Wilde Ganzen

Naast de inzamelacties die wij hielden hebben we ook steun gekregen van Wilde Ganzen. Voor iedere euro die wij als stichting ophaalde legde Wilde Ganzen 0,50 cent bij. Wilde Ganzen koos ons project ook tot project van de week en liet ook op 16 december in een TV spotje op NPO 2 ons mooie waterproject zien. Naast Wilde Ganzen hebben wij ook steun gekregen van Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA). en vele donaties van bedrijven en particulieren.

Foto’s

Bekijk de foto’s van de bouw van de watertanks hier. Al onze nieuwsbrieven hierover kunt u hier lezen.