Start waterproject in Tobang, district Kaule, Chepang hills in Nepal / 2016/2017

Tilu haalat 30 literflessen  water

20.000 liter watertank in aanbouw

Hoe het waterproject ontstaan is:
Nepal Benefiet Aalsmeer had in 2016 een schooltje helpen wederopbouwen in Chepang hills (Latauli), dat na de aardbeving was verwoest. Er was bij dit schooltje ook een waterleiding aangelegd. Joke bezocht dit schooltje en zag de enorme blijheid met vooral dit water, dat ze voorheen niet hadden. Terug in Sapana village lodge sprak ze Tilu, een jonge Nepalees die in deze lodge werkt als ober. Hij vertelde dat het al lange tijd zijn droom was om zijn dorp Tobang, eveneens in Chepang hills, aan water te helpen. Nu moeten de bewoners (vaak vrouwen en kinderen) uren lopen over onherbergzame paadjes om bij een bron te komen, welke soms droogvalt en niet gegarandeerd schoon water bevat.

Joke werd geraakt. Samen met Dhurba Giri, directeur van Sapana village lodge en oprichter van Sapana village social impact (SVSI, onze vaste lokale partner) besloten we om hiervoor te gaan.

Adviezen van kenners

Op een conferentie over ‘Nepal en water’ in Amsterdam werden contacten gelegd met  Sam Sam Water, specialisten op gebied van water uit Velserbroek, Stichting Tashi Delek, die al een dergelijk project in Nepal had georganiseerd en Kanchan Nepal, een gespecialiseerde stichting in Nepal op gebied van water in bergachtige gebieden aldaar. Met SVSI als onze lokale partner en Kanchan Nepal als uitvoerende expert op locatie werd, na langdurige onderzoek besloten om regenwater opvangtanks in het dorp Tobang te gaan bouwen. Er wordt hard gewerkt om Tilu’s droom waar te maken.

Plan: een 20.000 liter regenwateropvangtank en tappunt voor het schooltje in Tobbang bouwen en voor 33 families (1 familie bewoont vaa 2-3 huisjes naast elkaar) een 6.000 liter watertank met tapkraan. Gestart wordt met de school en bij Tilu’s familie, dat als voorbeeld zal dienen voor de overige families.

Streven: schoon drinkwater voor ongeveer 300 bewoners in Tobang. Er wonen meer dorpelingen, echter sommige families hebben al waterleidingen vanuit een bron (de ligt in hun situatie hoger dan hun huisje). Deze leidingen en bronnen zijn wel aan reparatie en verbetering toe. Dit wordt in de eindfase van het hele project verder bekeken.

Gerealiseerd:
April 2018:
– 20.000 liter regenwateropvang tank en 200 liter tank met tappunt bij schooltje in Tobang
– Toilet bij het schooltje is opgeknapt, maar zal in de toekomst voor meer verbetering in aanmerking komen.
– 6.000 liter regenwateropvang tank en tappunt bij de familie van Tilu

Er is door Nepal Benefiet in totaal 8.000 euro opgehaald voor dit project. De totale kosten waren 7.000 euro. Er is dus nog 1000 euro beschikbaar bij SVSI voor het vervolg van het project.

Dit eerste deel van het waterproject is mede mogelijk gemaakt door: de muzikanten op de benefietavond, The Beach, Marianne, Mieke en Sophie voor hun verjaardagbijdrage en OSA.