Nieuwsbrief maart 2018

nog een bericht uit Nepal

Voorlopig zal dit de laatste nieuwsbrief zijn voordat ik weer naar Kathmandu vlieg en dan op 7 maart op Schiphol zal landen.

De reis naar en het verblijf in Tobang / Chepang hills
Het was een lange, barre tocht, eerst naar Muglin, 2 1/2 uur in file en stapsvoets rijdend ivm de slechte weg en het ongeduldige rijgedrag van de Nepalezen, duurde 6 uur totaal, daarna door de heuvels met een jeep naar Tilu Praja s dorp ‘ Tobang’ (ong. 3 uur hobbelen en klotsen) om het gebied en hele dorp te onderzoeken en de start van de bouw van de watertank bij het schooltje te zien. Samen met Nirmal Adhikari van Kanchan Nepal, het expertise bureau op watergebied, met Dhruba Giri namens SVSI en Sujan Basnet die al veel met Chepang mensen heeft gewerkt en ook van SVSI is, zijn we op pad gegaan. Het was eerst zeer spannend voor mij (en Dhruba gaf het later ook wel eerlijk toe het spannend te vinden) om over deze smalle bergpaadjes vol zand en stenen te rijden, maar na 15 minuten kon (of moest!?) ik me wel overgeven en kon ik toch ook genieten van de prachtige natuur onderweg. De Goden waren met ons, want nu ben ik weer veilig in Sapana village lodge. En ik had dit avontuur toch voor geen prijs willen missen.
Heerlijk om Tilu en zijn familie ontmoet te hebben in Tobang. Ze hebben heel goed voor ons gezorgd deze 2 dagen. En wie kan nu zeggen in een Nepalese kerk (men is hier protestants geworden, wat al heel bijzonder is!) samen met 6 Nepalese mannen geslapen te hebben op een zeer harde grond? Tilu’s familiehuis is namenlijk te klein voor al dit bezoek!! ?Ik heb veel vragen gesteld en gepraat over hoe men daar leeft en denkt. Erg boeiend.

Afronding waterproject schooltje en toiletten in Tobang
De van cement in aanbouw zijnde wateropvangtank bij het schooltje kan 20.000 liter regenwater opvangen. Het water wordt via leidingen aan het dak opgevangen. De eerste 15 minuten komt het water niet in de tank terecht, maar in een vat van 200 liter. Dit eerste water kan gebruikt worden voor de toiletten. Er wordt gewerkt door 2 deskundige bouwers, die de mannelijke dorpsbewoners die meehelpen aansturen, voorlopig nu samen met Tilu, die contact onderhoudt met Kanchan Nepal en Dhruba voor Sapana village Social impact. Zo blijft alles goed onder controle. Men verwacht dat dit project eind april al afgerond kan worden. Daarvoor was in 2017 al voldoende geld ingezameld vanuit Nepal Benefiet Aalsmeer. Nogmaals dank aan alle gulle gevers!

Verdere verloop voor alle huishoudens
Samen met Tilu en de andere medereizigers zijn we water gaan halen in plastic flessen uit een bron het dichtst bij hen in de buurt, hetgeen zij ongeveer 2x per dag moeten doen, Dat was voor mij al heel zwaar met bergschoenen aan en zonder water te hoeven dragen. Tilu’s moeder is bij het halen van water onlangs gevallen en heeft haar rug daarbij lelijk bezeerd. Dat kan dus zelfs deze behendige bergbewoners gebeuren in dit zeer ruwe berggebied.

Alle huishoudens hebben van de regering geld gekregen om nieuwe aardbevingbestendige huisjes te bouwen. Ze moeten dit binnen een paar maanden gedaan hebben. We zagen ook inderdaad dat men overal aan het bouwen was. Dan zullen ze ook goede daken hebben, waaraan de pijpleidingen voor het regenwateropvangsysteem makkelijk bevestigd kunnen wiorden. Dat is dus heel mooi zodat ons plan toch meer en meer gaat naar dit systeem voor het hele dorp.

Meeting met de bewoners en vervolg bouw watertanken
Op de valreep werd met een aantal dorpsbewoners (er druppelde langzaam maar zeker meer mensen binnen) een bijeenkomst georganiseerd over hoe we het waterproject in de rest van het dorp kunnen aanpakken en er is geinventariseerd wat zij ervan vinden. Ze willen wel erg graag water, ook in de droge tijden, maar hoe we dit zouden willen aanpakken is moeilijk voor hen te begrijpen. Ze kennen dit systeem niet en zijn dus nog wat wantrouwend. Deze bevolkingsgroep is nog zeer onderontwikkeld.
We denken echter als ze gaan zien hoe de regenopvang bij het schooltje zal verlopen, zij het beter zullen begrijpen en het er wel mee eens zullen zijn.

Om nog een voorbeeld te laten zien aan de rest van de dorpelingen, willen we z.s.m. ook gaan starten met de bouw van de watertank bij Tilu’s familie, zodra de bouw hiervan klaar is. Dit kan al vrij spoedig het geval zijn, want het is een eis van de regering dat het binnen een bepaalde tijdslimit klaar moet zijn. Zijn familie heeft 2 huisjes naast elkaar en daar zou 1 wateropvangtank komen van 6.000 liter. Kanchan Nepal stelt voor om het overtollige water bij iedere watertank, dus bij iedere familie, in de zomer ook op te vangen op een hele simpele manier (soort plastic zwembassin) zodat ieder huishouden daarmee hun land kan besproeien en ze daarop hun eigen groente e.d. kunnen gaan verbouwen. Nu moeten ze 2x per maand ver lopen, om groente en fruit te kopen (of als ze geen geld daarvoor hebben e.e.a. te ruilen).

Verantwoordelijkheid na de bouw
Door dit regenwateropvangsysteem zal men per familie de verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen tank (dat bestaat vaak uit 2 huisjes naast elkaar; de Nepalese families blijven altijd dicht bij elkaar wonen) Dat blijkt bij deze bevolkingsgroep beter te werken dan bijvoorbeeld met electrische pompsystemen vanuit de bestaande bronnen te werken. Dit is ook veel duurder en hiervoor zou teveel training en management nodig zijn omdat ze geen electriciteit gewend zijn. Na zelf deze streek en mensen gezien te hebben en daarbij de uitleg van Nirmal, is mijn idee ook steeds meer dat dit het beste systeem is voor dit gebied. Hoe simpeler, hoe beter en ook zo mooi om gebruik te maken van de regen die er toch al in overloed is in de zomerperiode. Tevens krijgt iedere familie een kraan buiten, zodat ze geen plastic flessen meer hoeven te gebruiken.

Kanchan Nepal zorgt voor de voortgang en heeft veel ervaring op watergebied in Nepal. Ze vinden training in onderhoud en hygiene ook heel belangrijk. Ik ben ook heel blij met het plan om gelijkertijd de wateropvang voor eigen grond te gebruiken. Nu is er zeer droge grond waar niets mee gebeurt. Twee vliegen in 1 klap dus. De gemeenschap zal er nog erg aan moeten wennen, maar dat zal vast onder goede begeleiding gaan lukken.

Nieuwsbrief februari 2018

Verslag vanuit Nepal.

Bijna een week in Nepal en wat voelt het vertrouwd. Vooral hier in Sapana Village lodge, alsof ik allemaal boers en zussen om mij heen heb. ‘s Morgens en ‘s avonds beetje fris en overdag lekker aangenaam warm. Ik heb mooi nieuws: Nepal Benefiet Aalsmeer gaat samenwerken met de stichting Soul Venture (de stichting van Riksja travel). Daar ben ik heel blij mee, want het betekent dat we de mogelijkheden om fondsen te werven kunnen uitbreiden. En dat is hard nodig, want we hebben veel geld nodig om Tilu’s droom waar te maken: zijn hele dorp voor het hele jaar van water voorzien.

Waterproject
Tilu is al naar zijn dorp Tobang gegaan om erop toe te zien dat er gestart wordt met het waterproject bij het schooltje daar en de sanitaire voorzieningen. Zelf ga ik, samen met Dhruba en Sujan maadag a.s. die kant op. Nirmal van het ingenieursbureau Kanchan Nepal, die het hele project gaat leiden ter plekke zal maandag ook naar Tobang komen. We gaan alle mogelijkheden daar bekijken en een totaalplan maken. Spannend!

Overstroming en noodhulp
Samen met Roshan, een van de obers in Sapana village lodge bezocht ik het dorpje Bagartol waar met behulp van Nepal benefiet Aalsmeer 2 huisjes gebouwd zouden gaan worden. Ik heb nu kennis gemaakt met de gezinnen die hierin komen te wonen. De bouw is gestart, echter ze vertelden ons dat de afgelopen 2 weken niet meer gebouwd is. We gaan er achteraan dat dit zo snel mogelijk herstart wordt, want zoals deze mensen nu wonen, is, zeker nu het volgende regenseizoen eraan komt echt niet wenselijk.
Dhruba heeft wat telefoontjes gepleegd en vandaag zouden ze het dak gaan plaatsen. Dan kunnen deze mensen in ieder geval hun spullen binnen zetten. Het zijn 2 oudere echtparen die deze huisjes krijgen. Er zijn in deze gemeenschap al andere sponsors geweest die huisjes hebben laten bouwen voor andere slachtoffers. Deze 2 gezinnen zijn de laatsten die een nieuw huisje nodig hebben. De beide mannen van deze families zijn ziek en gehandicapt door een ongeluk. Beide koppels hebben een zoon, die vertrokken zijn naar het buitenland om werk te zoeken. Normaliter zorgen de kinderen voor hun ouders hier. Dat is nu dus niet het geval. Dit gebeurt de laatste jaren vaker in Nepal, zeker na de aardbeving en nu afgelopen jaar na de overstroming vertrekken de jonge mannen om elders hun geluk te zoeken. Trieste zaak voor de achterblijvende ouders. En ik ben blij dat we deze mensen kunnen helpen. Ik kan er deze week op toezien dat er ook doorgebouwd wordt, zodat ze niet nog een regenseizoen in deze erbarmelijke situatie hoeven door te brengen.

Malpur huisjes ivm overstroming
Dit project is overgenomen door stichting Soul Venture, waar Nepal benefiet Aalsmeer nu bij is aangesloten. Dus ik ben ook hier even gaan kijken. Er zullen hier zo ik nu hoorde 12 nieuwe huisjes moeten komen. Het is een kaste die heet Mushahar en al hun huisjes hier zijn door de overstroming vernietigd . Net als in Bagartol is dit land door de overheid voor hen beschikbaar gesteld, maar voor huizen moeten ze zelf zorgen. Dat is moeilijk voor deze arme mensen. Wel wil SVSI dat de bewoners er zelf hard aan meewerken. Dus ze doen iets terug door zelf te helpen bouwen, onder supervisie van de echte bouwers.Soul Venture heeft al voor 2 huisjes ingezameld en Nepal Benefiet kan voor een huisje aanvullen. Ik hoop dat het niet te lang meer zal duren voor men kan starten met de bouw, want ook voor deze mensen geldt dat nog een regenseizoen in deze omstandigheden wonen erg zwaar zal zijn.

Nieuwsbrief Januari 2018

Hartelijk dank!

Allereerst hartelijk dank aan alle dierbaren die op mijn verjaardagfeestje waren vorige week en een bijdrage schonken voor Nepal. Ik beloof dat dit over, jawel alweer 12 dagen, ook weer goed besteed zal gaan worden. Het startschot voor het eerste deel van het project, schoon drinkwater en verbetering sanitair op het schooltje in Tobang, is gegeven.

Wat zou het mooi zijn, als we het over niet al te lange tijd zo kunnen maken voor de 100 kinderen op dit schooltje. Deze foto’s zijn gemaakt in een andere plaats waar Kanchan Nepal dit heeft aangelegd. Mede met jullie laatste bijdrage kunnen we dit hoogstwaarschijnlijk ook waar gaan maken in Tobang.
Over een maandje ga ik het zelf bekijken en kan ik hopelijk mooie foto’s van dit project laten zien.
We zullen vooral aandacht geven aan onderricht en voorlichting over hygiëne op school zodat ze het ook goed zelf zo mooi gaan houden!

En dan vol goede moed op naar schoon drinkwater voor alle huishoudens in dit bergdorpje. We gaan er met elkaar weer voor!!!