Noodhulp voor Nepal

Nepal kampt sinds 22 april 2021 met ’s werelds hoogste reproductiegetal (ongeveer 2). Hierdoor is er weer  een totale lockdown in Nepal afgekondigd. Voor een groot deel komt dit omdat het grensgebied met buurland India ruim 1.800 km is en er weinig controle is bij de grens.

Reisbewegingen tussen India en Nepal

Veel Nepalezen werken in India en andersom. Wereldwijd hebben de meeste landen het vliegverkeer met India stilgelegd. Hierdoor komen veel Indiërs naar Nepal om vandaaruit het vliegtuig te nemen. Daarom is openbaar vervoer in Nepal is nu volledig stilgelegd en zijn ook alle scholen en winkels gesloten. Dit was een zware afweging voor de regering omdat dit rampzalig is voor de Nepalese economie. Maar met de snel oplopende cijfers wordt de regering nu gedwongen om deze drastische maatregelen te nemen.

Situatie in Tobang

In Tobang, waar wij veel van onze projecten hebben, zijn de maatregelen ook hard aangekomen. De bevolking is al heel erg arm en de bewoners kunnen er niet op uit om eten te regelen. Wij hadden kort geleden een Zoomvergadering met Dhruba, onze contactpersoon in Tobang. Hij kwam pas een half uur later in de digitale vergadering omdat hij net vier  mensen naar het ziekenhuis had gebracht. De ambulance komt niet in het gebied Chitwan of is niet te betalen. Dhruba is eigenaar van het plaatselijke hotel, in het bezit van een busje en de mensen weten hem te vinden. Hulp vanuit de regering of de plaatselijke overheid is niet te verwachten omdat er gewoon geen geld is. Zijn inkomsten zijn ook nagenoeg naar nul gedaald, omdat er geen toeristen komen en hij het hotel heeft gesloten. Toch betaalt hij de benzine voor zijn busje om mensen weg te brengen uit eigen zak. Niet rijden is voor Dhruba geen optie.

 Noodhulp

Dhruba houdt ons op de hoogte hoe het met de inwoners gaat. Bent u ook begaan met de mensen in Nepal? Elke donatie kunnen wij goed gebruiken voor noodhulp in het gebied. Noodhulp bestaat vooral uit voedselpakketten. Daarnaast overwegen wij om zuurstoftanks beschikbaar te stellen in het gebied. Om zo de corona patiënten in Nepal  te helpen.

Helpt u mee?

U kunt de bewoners in Nepal helpen door uw bijdrage te storten op rekeningnummer NL89 RABO 0332 7602 51 ten name van: donatie Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer of via onze doneer knop.

 

Nieuw waterproject

Schoon drinkwater is essentieel en een eerste levensbehoefte. Daarom zijn wij in 2018 gestart met een waterproject in de heuvels van Tobang. In 2020 hebben we het project succesvol afgerond en hebben we samen met onze lokale partner in Nepal, Kanchan, 33 watertanks gerealiseerd. Deze tanks voorzien in een grote water behoefte in het gebied.

Ook droge tijden

Omdat er ook droge tijden zijn hebben we de vraag gekregen om ook te kijken naar permanente waterbronnen. Hierbij is het belangrijk dat er naast de watertanks die regenwater opgevangen ook gekeken wordt naar permanente waterbronnen en hoe we deze op een goede manier kunnen gebruiken.

Overleg met Nepal

Op 7 mei hebben we hierover digitaal overleg gehad met onze partner Nirmal van Kanchan. Zij zijn gespecialiseerd in de aanleg van waterprojecten in Nepal. Tijdens dit gesprek hebben we gesproken over de mogelijkheid om een natuurlijke waterbron verder in het gebied van Tobang te verbinden aan een al bestaande grote 20.000 litertank bij de school. Op deze manier kunnen de bewoners rondom de school en de schoolgaande kinderen altijd gebruik maken van voldoende schoon drinkwater. Ook als er een ‘droge’ periode is.

Kanchan gaat hier, zodra de huidige coronaregels het weer toelaten, ter plaatse goed naar kijken en komt naar ons met een voorstel hierover. Dit zou een prachtige aanvulling zijn op de bestaande watertanks.

Wij zijn hier erg enthousiast over en hopen u hierover in een volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.

Luci, Belinda en Laura

 

 

kinderen bij het schooltje in Tobang

Tafels en bankjes voor school Tobang

In Tobang staat het schooltje waar ongeveer 70 kinderen naartoe gaan. Wij hebben in een van onze eerste projecten ervoor gezorgd dat bij dit schooltje een 20.000 liter watertank werd gebouwd. Van dit water wordt dankbaar gebruikt gemaakt.

lunchproject

De Nederlandse stichting Ketaaketighar heeft nu een lunchproject voor deze school gesponsord. Bij de school hebben zij ook een stukje grond gekocht waar groente op verbouwd wordt. De moeders komen tussen de middag koken voor de kids, met producten die van de schoolkwekerij afkomstig zijn. De kinderen krijgen hierdoor in ieder geval 1 goede maaltijd per dag.

De kinderen eten nu hun maaltijd op de grond. Het bestuur van Ketaaketighar heeft ons daarom gevraagd of wij tafeltjes en bankjes willen sponsoren. Ook de hygiëne wordt hierdoor verbeterd. Onze lokale man: Dhruba vertelde dat de kinderen er al schoner uitzien en leren hun handjes te wassen voordat zij gaan eten. Met water uit onze watertank!

Sponsoren bedankt!

Wij zijn heel blij dat wij iets voor hen kunnen betekenen en sponsoren graag de tafeltjes en bankjes. Zo gauw het weer mogelijk is – in verband met de coronamaatregelen – regelt Dhruba het transport van de tafeltjes en bankjes. Iedereen die de laatste tijd een donatie heeft gedaan aan onze stichting van harte bedankt. Met uw donatie hebben wij deze bankje en stoelen kunnen regelen!

Hieronder een video van de kinderen:

 

Mooie donatie van Stichting OSA

Van Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) kregen wij kortgeleden een cheque uitgereikt omdat wij een bedrag van € 1.340,00  ingezameld hadden voor noodhulp. OSA heeft dit bedrag € 1340,00 verdubbeld voor onze stichting.

De voorzitter van OSA, de heer Gerard Nijland overhandigde de cheque aan onze voorzitter, Luci Beumer-Persoon, Met de dit bedrag geven we extra voedselpakketten, zeep e.d. aan mensen in Nepal die dit hard nodig hebben. Wij doen dit via onze lokale partner in Nepal en in overleg met de lokale regering.

“We zijn blij met iedere euro die we voor noodhulp ontvangen. En met dit geld wordt veel goeds gedaan, want de families in de heuvels van Chepang hebben erg weinig te eten.” aldus Luci.

In het voorjaar 2020 mochten wij  ook al een bedrag ontvangen voor dit doel.

OSA veel dank voor deze mooie cheque!

 

Meer weten over OSA zie dan de website: www.osa-aalsmeer.nl

 

Volop aan de slag in 2021

Ook in 2021 zetten wij ons weer met hart en ziel belangeloos in voor de bewoners van Nepal.

Onze eerste prioriteit is om de noodhulp te financieren. Vooral voor de families, die veelal geen werk hebben omdat ze niet het huis uit mogen. Kinderen mogen wel naar school, maar veel kinderen worden er op uit gestuurd om eten te gaan zoeken. Hierdoor is er voor hen geen tijd om naar school te gaan. Terwijl de jeugd de toekomst heeft; ook in Nepal. Onderwijs is ontzettend belangrijk en kinderen horen in de gelegenheid te zijn onderwijs te volgen.

Daarnaast hebben wij nog wel projecten en ideeën op ons lijstje staan. Maar belangrijker is welke projecten onze lokale partners op hun lijst hebben staan. Niet wij – vanachter onze computer – willen bedenken wat goed voor de inwoners is. Nee…wij horen graag vanuit de Nepalese samenleving waar zij behoefte aan hebben en zij hun schouders onder willen zetten. Alleen dan kunnen projecten slagen zoals we gezien hebben bij de bouw van de 33 watertanks.

En natuurlijk nemen we op korte termijn een besluit over ons nieuwe  project om 25 waterleidingen aan te leggen.

Dit kunnen wij niet zonder onze donateurs. In 2020 hebben wij mooie donaties ontvangen. waarvoor uiteraard onze dank. Wij hopen dat u ons ook in 2021 blijft steunen. Het liefst met met een financiële bijdrage.  En wanneer het enigszins mogelijk is, gaan we weer een Benefietconcert organiseren. Hoe mooi zou dat zijn?

Voor nu wensen wij u hele goede feestdagen en een gezond 2021. Ook voor uw gezin, familie en vrienden.

Nogmaals heel veel dank: Dhanyabad!

Luci, Laura en Belinda

 

 

waterproject 25 huishoudens

Nieuw project: nieuwe uitdaging!

Omdat ons waterproject zo goed is verlopen en we zien wat schoon drinkwater toevoegt aan de bewoners van dit gebied gaan we een nieuwe uitdaging aan.

Waar

In het gebied in Tobang willen we nog 25 huishoudens / huisjes voorzien van drinkwater. Er is op een heuvel een waterbron met 1 lange leiding naar 1 tappunt voor 25 huizen.  Het is de bedoeling dat er naast de bron een watertank wordt gebouwd, waarvandaan leidingen worden aangelegd. Alle  25 huisjes / families krijgen hierdoor een  eigen tappunt.

Momenteel buigen we ons over de offerte van Nirmal, manager van onze lokale partner Kanchan Nepal, en gespecialiseerd in water en sanitair. Hij heeft tot onze volle tevredenheid het project van de 33 watertanks gecoördineerd en begeleid.

Noodhulp als gevolg van corona

Sinds wij signalen ontvingen dat het coronavirus zich ook in Nepal snel verspreidt, hebben wij een noodfonds opgericht. Vanuit het noodfonds hebben we al diverse donaties kunnen doen.

Corona en Nepal

De Nepalese families worden zwaar getroffen door de beperkende maatregelen. Mensen moeten thuis blijven. Dat betekent dat er geen geld en geen voedsel binnen komt, want veel mensen werken in dagloon. Op korte termijn zal er hoogstwaarschijnlijk niet veel veranderen. De families wonen erg dicht op elkaar en het is onduidelijk of en wanneer zij in aanmerking komen voor vaccinatie.

Uitdelen voedselpakketten

Onze lokale partner aldaar, SVSI, is een voedselbank begonnen vanuit Sapana Village Lodge, waar Dhruba Giri eigenaar van is. De lokale regering heeft Dhruba toestemming gegeven de voedseldistributie te coördineren. Samen met een donatie van FEMI Foundation Nederland heeft Dhruba tot nu toe in totaal 565 gezinnen en 40 Musahar families van een voedselpakket kunnen voorzien. Het pakket bestaat uit linzen, rijst, olie, zout, suiker en zeep. Een gezin kan hier 14 dagen van leven. Vooral bewoners in het moeilijk bereikbare berggedeelte in Chitwan, hebben grote behoefte aan voedsel en zijn zeer geholpen met dit pakket.

Mooie donaties

Begin december heeft Belinda weer een geldbedrag over gemaakt naar SVSI; opnieuw € 1.750. Dit geld is bijeengebracht door veel donateurs en wederom een subsidie van de stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer.
Tot onze grote verrassing mochten wij laatst een ontzettend mooi bedrag ontvangen van €1.000. De geefster vindt het niet nodig om haar naam te noemen. Vanuit een opdracht als zzp-er, heeft zij deze donatie gedaan. Betrokkene meldt: “Goed voorbeeld doet misschien goed volgen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we aan deze kant van de wereld geboren zijn.”

U begrijpt dat wij ontzettend dankbaar zijn voor deze donatie, maar dat zijn we met elke donatie! Elk bedrag wat wij over maken, komt absoluut goed terecht. Daar zorgt Dhruba met zijn vrijwilligers voor! Wij hebben daarom deze week weer een bedrag van € 1.500 overgemaakt. Namens alle families die een voedselpakket hebben ontvangen en natuurlijk onze Stichting wederom: “Dhanyabad!”

Helpt u mee?

Draagt u de stichting ook een warm hart toe? U kunt ons steunen door uw bijdrage te storten op rekeningnummer NL89 RABO 0332 7602 51 ten name van: donatie Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer of via onze doneer knop. De stichting heeft een ANBI status dus u kunt uw giften opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte.

Het bestuur + ambassadeur NBA

Sinds oktober 2020 is Joke terug getreden uit het bestuur. Maar gelukkig blijft zij behouden voor onze Stichting en wel in de functie van Ambassadeur. Als verbinder tussen haar “familie” in Nepal, onze donateurs, diverse organisaties en belangstellenden in Nederland. Daar zijn wij heel blij mee.

De functie van voorzitter van de stichting is overgenomen door Luci Beumer-Persoon. Belinda Buskermolen blijft penningmeester en Laura Tas secretaris / communicatie. Met ons drieën, ambassadeur Joke en een aantal mensen waar we altijd een beroep op kunnen doen, gaan we verder met ons motto: Sapana’s (dromen in het Nepalees) waarmaken voor mensen die het hard nodig hebben.

lees hier meer over het bestuur

 

Waterproject in Tobang afgerond

In november 2020 hebben wij het waterproject in Nepal met succes afgerond. Hierdoor zijn 33 families, bestaande uit totaal ongeveer 250 mensen voorzien van schoon drinkwater. Een prachtig resultaat.

Om dit te realiseren is samengewerkt met onze lokale partij Kanchan Nepal. Kanchan Nepal is een organisatie die gespecialiseerd is in ondersteuning van waterprojecten. Kanchan Nepal bouwde  samen met de lokale bevolking totaal 33 watertanks. Deze tanks vangen gedurende het hele jaar water op via leidingen langs het dak. Het eerste regenwater via het dak wordt voor sanitaire doeleinden gebruikt en het schone water wordt opgevangen en wordt als drinkwater gebruikt. De tanks kunnen 6.000 liter water opvangen.

Bewoners blij

Het project is nu afgerond en de tanks in gebruik genomen. De eerste reactie van de bewoners is dat ze erg blij en dankbaar zijn met de watervoorziening in hun dorp.  Een reactie van een moeder in het dorp Tobang was: ‘ “Thank you so much for giving our childeren a golden future”. Door de watertanks zijn de omstandigheden op het gebied van hygiëne en lichamelijk welzijn voor de plaatselijke bevolking toegenomen.

“Dit kon niet zonder al onze sponsoren en donateurs. Dankzij deze bijdragen hebben wij het project versneld kunnen afronden en nog voor de volgende regenperiode alle families van schoon drinkwater kunnen voorzien. Wij bedanken iedereen hartelijk voor hun bijdrage aan onze stichting.” Aldus nieuwe voorzitter Luci Beumer.

Namens alle families in Tobang en Stichting Nepal Benefiet: Dhanyabad!

Wilt u ook helpen?

Op dit moment helpen wij Nepal via ons noodfonds in coronatijd. Ook starten wij binnenkort met een nieuw waterproject.
Draagt u de stichting ook een warm hart toe? U kunt ons steunen door uw bijdrage te storten op rekeningnummer NL89 RABO 0332 7602 51 ten name van: donatie Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer of via onze doneer knop. De stichting heeft een ANBI status dus u kunt uw giften opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte.

Blog van Joke, oktober 2020

Jawel, officieel afscheid genomen van het bestuur van Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer door wie ik ontzettend verwend ben met een afscheidsetentje (bij Himalaya Palace, Nepalees/Indiaas restaurant in Aalsmeer) en een enorme bos bloemen en een rijk gevulde mand uit de wereldwinkel (als je wilt, lees hier het persbericht). De afgelopen maanden heb ik mij letterlijk teruggetrokken. Niet alleen vanwege het Corona virus maar ook om diep naar binnen te keren om een loslaatproces toe te kunnen laten. Ik ben dankbaar dat ik nu in de gelegenheid ben daarvoor.

Luister naar je hart

Gedurende deze Sabbat/inkeerperiode heb ik mij voorgenomen om zo goed als ik kan, alleen nog maar naar mijn hart te luisteren en mij van daaruit te laten leiden hoe ik mijn levenspad verder zal bewandelen. En een van die ingevingen was om deze blog te schrijven over de huidige situatie in Nepal om zo als ambassadeur van de stichting mijn steentje bij te blijven dragen.

Nood is nog hoog

Vandaag sprak ik Dhuba, mijn Nepalese vriend en voorzitter van SVSI en gisteren had ik tevens een uitgebreid e-mailcontact met Elsa. Elsa woont in Griekenland, maar i.v.m. de corona perikelen verblijft zij al 9 maanden in Nepal. Zij heeft samen met Marie-Jose en SVSI een school opgericht: Sapana school. Het is geen straf voor Elsa om zo lang in Nepal te moeten zijn. Ze voelt zich gezegend want ze kan nu gewoon ijverig bezig blijven met haar mooie werk voor deze school. Ik heb veel respect voor deze inmiddels 82 jarige vrouw. Via Dhruba en Elsa ben ik op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in Nepal wat betreft het Coronavirus. En die situatie is nog bar en boos, zo blijkt. Evenals in Nederland lopen de besmettingen daar fiks op. Echter daar betekent dit dat er ook meer honger is. De voedselbank bij Sapana village lodge loopt langzaamaan leeg. Door geen toeristen heeft Dhruba via de lodge (Sapana village lodge) uiteraard nu ook helemaal geen inkomsten. Dus ook het deel van de winst dat normaliter voor dit soort noodsituaties gebruikt wordt, valt helemaal weg. Denk je eens in dat je helemaal geen voedsel hebt daar kunnen wij ons toch niet veel bij voorstellen denk ik.

Rij voor de voedselbank bij Sapana Village Lodge.

Helpt u mee?

Wilt u de Nepalese bevolking ook helpen? Dat kan! via onze website kunt u donatie doen. Elk bedrag is welkom.

 

Joke van der Zwaan

Ambassadeur Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer