NBA in uw testament

Veel mensen geven wel eens iets aan het goede doel. Ze doen iets in de collectebus of maken geld over naar aanleiding van een actie op de televisie. Anderen hebben een band met een goed doel en steunen dat structureel. Steeds meer mensen besluiten daarnaast ook (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben. Zo dragen ze ook na hun overlijden bij aan een betere wereld.

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. De notaris kan u adviseren hoe u onze stichting als erfgenaam in uw testament kunt opnemen. Dit kan zijn als erfgenaam of u kunt een legaat nalaten.

Alvast ontzettend bedankt!