Joke neemt cheque van osa in ontvangst voor speelplaats

Mooie donatie van Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer

Maandag 15 mei kreeg onze oud voorzitter Joke van der Zwaan een cheque van 1.660 euro uitgereikt van Gerard Nijland, voorzitter van OSA.

Door ons was een bedrag van € 1.659,52 ingezameld voor de aanleg van een speelplaats voor een schooltje in Tobang, Nepal. Joke had een deel hiervan ingezameld door voor haar verjaardag geen cadeaus maar een donatie voor onze stichting te vragen. Het overige deel kwam van andere donaties. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft van harte bedankt!  Hierdoor konden we voor dit bedrag een verdubbeling aanvragen bij OSA.

In totaal is er voor de aanleg van de speelplaats ongeveer 4.600 euro nodig. Hiervoor wordt een deel van de heuvel naast het schooltje weggehaald en het terrein geëgaliseerd. Daarna wordt het ingericht met speeltoestellen. Ook de Nepalese overheid vindt dit belangrijk en betaalt ook mee aan dit mooie project.

schooltje Tobang lunchproject

Helpt u ons helpen?

Onze missie is om hygiene, scholing en economie te verbeteren in ontwikkelingslanden en dan vooral in Chepang Hills in Nepal waar Tobang onderdeel vanuit maakt.

Omdat de dorpelingen van Tobang behoren tot de laagste kaste heerst er veel armoede in het dorp. Kinderen worden vaak door ouders erop uit gestuurd om eten te zoeken of te gaan werken. We zijn heel blij dat – voornamelijk door ons lunchprogramma – kinderen van hun ouders nu naar school mogen. Dat gunnen we alle kinderen van Tobang ook van harte. Even los van de verantwoordelijkheid waar deze kinderen vaak onder gebukt gaan. Gewoon kind mogen zijn. Kinderen ontwikkelen een beter saamhorigheidsgevoel als ze met elkaar naar school gaan en buiten kunnen spelen.  Wij helpen hierbij door geld in te zamelen voor ontwikkeling van dit gebied. Dit sluit aan bij onze missie.

Draagt u onze stichting en de bevolking in Nepal ook een warm hart toe?

Elke donatie is welkom via de doneerknop op deze website. Doordat wij een ANBI-status hebben, zijn uw giften aftrekbaar in uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

schooltje Tobang lunchprogramma

Schooltje Tobang lunchprogramma

schooltje in Tobang

Schooltje in Tobang

Schooltje Tobang

Nieuw project: Aanleg speeltuintje schooltje Tobang

Scholing en spelen is belangrijk voor iedere kind.  In Tobang is een schooltje gelegen tegen een berg en staat op een klein plateau. Naast de school is een kloof. Door het afgraven van een stukje van de berg en deze stenen te gebruiken naast de school, willen we een vlak terrein maken voor een speeltuintje.  Wij helpen hierbij door geld in te zamelen en de werkzaamheden uit te laten voeren door onze lokale partner.

Vorige projecten voor het schooltje

Wij hebben al diverse projecten gerealiseerd in de Chepang heuvels in Nepal. In het dorpje Tobang hebben o.a. alle families een watertank gekregen en het schooltje heeft nu een lunchprogramma. Er is een eigen moestuin en ouders koken om beurt een warme maaltijd voor de 62 schoolkinderen. Ook hebben wij tafels en bankjes gefinancierd voor dit schooltje. Alles met hulp van mooie donaties.

Schooltje Tobang

Afgraven heuvel voor speeltuin

Aanleg bouwgrond keuken Bharang

Cheque uitreiking van OSA voor keuken Bharang

In februari 2023 kregen wij een subsidiecheque uitgereikt door Joop de Vries, penningmeester van Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA).  Luci Beumer-Persoon nam namens onze stichting de cheque van 1.250 euro in ontvangst.

Mooie donaties

Door onze stichting was al een bedrag van 1.250 euro ingezameld voor de aanschaf van een keuken, keukengerei en de aanleg van een moestuin voor de school in Bharang. Wij hadden hiervoor een mooie giften ontvangen van de Open Hof kerk Aalsmeer en particulieren. De OSA heeft dit ingezamelde bedrag nu voor ons verdubbeld.

Op dit moment wordt de grond rondom de school bouwrijp gemaakt voor de moestuin en de keuken.

Mocht u informatie willen over OSA kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl

 

Aanleg bouwgrond keuken Bharang

Grondwerkzaamheden aanleg keuken Bharang

Uitreiking cheque van OSA aan Luci

Uitreiking cheque van OSA aan Luci

Kinderen in het klaslokaal in Bharang

Kinderen in het klaslokaal in Bharang

 

 

waterleiding Tilu

Project waterleiding Tobang gerealiseerd

Vorig jaar zijn we gestart met een waterproject vlakbij het dorp Tobang. Hier had Tilu een natuurlijke bron gevonden waar altijd water uit stroomt. Het was een uitdagend project omdat de leiding is aangelegd langs steile paden. Gelukkig kregen wij bij de aanleg hulp van de bewoners.

Deze bewoners gebruiken het water in de door ons gerealiseerde watertanks die naast hun huisjes staan. Door de aanleg van deze waterleiding beschikken de dorpelingen nu ook over vers water in tijden van droogte.

Hartelijk dank voor uw donaties hiervoor.

 

Waterleiding Tilu

Waterleiding Tilu 

Waterleiding Tilu

Aanleg waterleiding

 

tafeltjes en stoeltjes schoolspullen

Fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023!

Afgelopen jaar hebben wij ons ons weer met hart en ziel ingezet voor hygiene- en scholingsprojecten in Nepal.

Zo is gestart met de aanleg van een nieuwe waterleiding en hebben we 90 families in het dorp Tobang voorzien van kookstoven om veilig en duurzaam te kunnen koken. Daarnaast hebben we voor het schooltje in Tobang tafels en bankjes gefinancierd voor de kinderen.

Dit kon alleen maar met uw hulp.

Wij bedanken iedereen die ons hierbij geholpen heeft en wensen u een mooi en gezond 2023.

tafeltjes en bankjes in de school

Tafels en bankjes voor het schooltje in Tobang

aanleg waterleiding

Aanleg waterleiding

kookstoven

Kookstoven voor 90 families

 

aanleg waterleiding

Project waterleiding Tobang is gestart

In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij dat er een constante waterbron is gevonden vlakbij Tobang. Door een waterleiding aan te leggen vanaf deze bron naar het dorp, kunnen de bewoners altijd schoon drinkwater tappen. Als er geen water meer in de watertanks zit omdat de regen uitblijft, is dit een goed alternatief.

Met hulp van de plaatselijke bevolking is de aanleg van de waterleiding gestart.

Hier een aantal foto’s van de werkzaamheden:

 

Nieuw project: Lunchprogramma basisschool Bharang

Onze contactpersoon in Sapana Village, Dhruba, heeft onze hulp gevraagd bij het opzetten van een lunchprogramma voor de kinderen van de basisschool in Bharang, in de Chepang heuvels. Het gaat hier om een programma voor 275 kinderen waarvan de kinderen tot de laagste kaste behoren. Dit lunchprogramma houdt in dat de ouders een moestuin naast de school aanleggen en beheren. Met de producten uit deze moestuin maken de ouders een warme maaltijd voor de kinderen. Hierdoor krijgen zij in ieder geval een warme maaltijd per dag en komen ze daardoor ook naar school. Door de scholing bieden we de kinderen een betere toekomst.

Medisch onderzoek

Begin december zijn al deze kinderen in zes dagen ter plaatse medisch onderzocht. De medische staf heeft hun zorg uitgesproken over veel van deze kinderen. Zij hebben ziektes onder de leden en sommigen groeien niet goed. En de oorzaak daarvan is het niet of niet voldoende hebben van eten. Dit greep ons zo aan dat wij ons de komende tijd in gaan zetten om een paar jaar een lunchprogramma financieel te ondersteunen en deze kinderen weer een gezonde toekomst te geven.

Inrichting keuken op de school

Als eerste is in de school een keuken en keukengerei nodig. Gelukkig hebben wij mooie donaties ontvangen van de Open Hof Kerk in Aalsmeer en een anonieme geefster waarmee we de helft van de aanschaf van de keukeninventaris en eetgerei kunnen financieren. De andere helft hopen we te ontvangen via de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer. Hier is een aanvraag voor ingediend.

Elke donatie is welkom

Voor het lunchprogramma doen wij beroep op iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt. De kinderen van Bharang zullen u hier erg dankbaar voor zijn. Elke donatie hiervoor is welkom.

Wij hebben eerder ervaring opgedaan met de school Tobang. Hier krijgen 62 kinderen dagelijks een warme maaltijd op school. Dit is een groot succes. Wij gunnen ook de kinderen van Bharang een gezonde toekomst en onderwijs. U ook?

Doneren kan van via onze website:

 

waterleiding tilt

Nieuw project aanleg waterleiding

Vlakbij het dorp Tobang is in de bergen een bron waar altijd water uit stroomt. Tilu, een bevlogen jonge dorpsbewoner, heeft een droom om een waterleiding vanaf deze bron aan te leggen naar het dorp, zodat er een constante aanvoer van water is.

De families gebruiken het water in de door ons betaalde watertanks die naast hun huisjes staan. Dat water is afkomstig van de daken. Maar bij langere doogteperioden kan een watertekort ontstaan.

Via onze mensen in Nepal, Dhruba en Nirmal, hebben wij geld beschikbaar gesteld. Tilu heeft met hulp van dorpsbewoners de sleuven voor de waterleidingbuizen inmiddels gegraven. Door de aanleg van deze waterleiding vanaf de bron naar het dorp beschikken de dorpelingen ook over vers water in tijden van droogte.

aanleg waterleiding

Aanleg waterleiding

 

uitreiking OSA cheque voor kookstoven

Mooie donatie van OSA voor kookstoven

Maandag 4 juli 2022 mochten we een mooie cheque in ontvangst nemen van stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA). Onze voorzitter Luci Beumer nam de cheque van 1580 euro in ontvangst van Joop de Vries van OSA.

Wij hadden het bedrag ingezameld tijdens het afscheid van Luci op 4 oktober 2021 en met een statiegeldactie bij Albert Heijn in Kudelstaart. Daarnaast mochten we vele particuliere giften ontvangen. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft van harte bedankt. Het totale bedrag van 1580 euro heeft OSA voor ons verdubbeld.

85 kookstoven

Met het totale bedrag hebben we 85 roestvrij stalen kookstoven voor 85 huishoudens in het bergdorpje Tobang in Nepal aangeschaft. Een fantastische resultaat. De kookstoven zijn ondertussen aan alle gezinnen uitgereikt en volop in gebruik. Zie hieronder de foto’s van de uitreiking van de kookstoven.

Meer weten over OSA?

Kijkt u dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl

 

uitleg kookstoof aan bevolking Tobang

Uitleg kookstoof aan bevolking Tobangkookstoven